พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๓

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558