พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๖

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558