พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๘

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558