พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๗

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557