พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๑

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559