พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๕

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559