พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๗

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559