พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๒๘

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559