พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๕

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559