พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๖

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559