พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลและอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลและอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑