พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒