พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒