พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒