พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563