พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563