พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564