พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นราอี (Rai) พัดเข้าสู่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564