พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564