พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดอุทกภัยจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา (Ida) ในรัฐลุยเซียนาและในอีกหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564