พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติจากพายุทอร์นาโดในรัฐเคนทักกีและอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564