พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดอุทกภัยจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา (Ida) ในรัฐลุยเซียนาและในอีกหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564