พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก (Mr. Frederik Willem de Klerk) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564