พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564