พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาส วันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาส
วันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒