พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562