พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563