พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563