พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563