พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563