พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563