พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563