พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒