พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563