พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563