พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563