พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563