พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564