พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564