พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐ อิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564