พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ในโอกาสวันเอกราชของสาธาณรัฐบุรุนดีซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564