พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564