พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564