พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564