พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบียซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบียซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒