พระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒