พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาส วันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาส

วันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒