พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน  ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน  ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒