พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒