พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒